top of page

 

I Ett Byggföretag AB startades 2008 av Niclas och Jonny Sörell och har sitt säte i Saltsjöbaden, Stockholm.

Vi inriktar oss på mark & bygg och har snickare, murare och anläggare i Nacka men jobbar i hela Stockholm.

Vi har lång erfarenhet i byggbranschen.

Jonny med över 40 år i byggbranschen och ca. 150 st monterade villor. 


Vi gör allt från att spränga och schakta för garage och villagrunder, till att bygga nyproducerade villor i lösvirke.
Vi åtar oss främst totalentreprenader men utför även mindre renoveringar och tillbyggnader av golv, kök, badrum och sovrum. Dessa mindre renoveringar innefattar ROT - avdrag.

  

Stenspräckning

​Vi är licensierade för stenspräckning med Power Tools "Simplex".

Metoden lämpar sig utmärkt för mindre bergsprängning samt nära husgrunder eftersom vibrationerna klingar ut snabbt.

Maskiner

Vi har två grävmaskiner en 9 ton resp. 25 ton samt

en lastbil. 

Företaget med ambitioner.

I Ett Byggföretag AB

startades 2008 av Niclas och Jonny Sörell och har sitt säte i Saltsjöbaden, Stockholm.

Vi inriktar oss på mark & bygg och har snickare, murare och anläggare i Nacka men jobbar i hela Stockholm.

Vi har lång erfarenhet i byggbranschen. 

Jonny med över 40 år i byggbranschen och ca. 150 st monterade villor. 


Vi spränger och schaktar för garage och villagrunder, till att bygga nyproducerade villor i lösvirke.
Vi utför byggservice, total- och generalentreprenader.

Med rätt personal och maskiner utför vi jobbet säkert och på rätt sätt.

Stenspräckning

​Vi är licensierade för stenspräckning med Power Tools "Simplex".

Metoden lämpar sig utmärkt för mindre bergsprängning samt nära husgrunder eftersom vibrationerna klingar ut snabbt.

Stenspräckning,ta bort berg

Isolergrund

​Vi är aktoriserade för montering av Isolergrund 

Sveriges enda typgodkända husgrund, Isolergrund

ID06

​Vår personal är anslutna till ID06 

ID06 ansluten personal

Heta arbeten

​Vår personal är utbildad enligt brandskyddsföreningen

Heta arbeten
bottom of page